martes, 20 de abril de 2010

Anade Real ó Azulón (Anas platyrhynchos)

O pato mais visto do rio Sil.
Habita todo tipo de humedais (naturais ou artificiais) independentemente da sua extensión, profundidade e grau de humanización. Nidifica alejado das zonas húmidas, en cultivos ou baldíos. Tamén pode criar en árbores. Ocupa perfeitamente cauces fluviais.

É unha ave moi gregaria, abondo arisca e desconfiada, que raramente permite o achegamento a curta distáncia, sendo normalmente o primeiro parrulo que foxe ante a presenza humana. Se agrupa para sestear durante o dia e pola noite se desplaza aos comedeiros.
A sua grande capacidade de adaptación e aproveitamento de distintas fontes de alimentos son as razóns da sua numerosa povoazón, que medra cada ano.

No hay comentarios: