miércoles, 4 de agosto de 2010

Bovista plumbea Pers,:
Cogomelo que rompe a estrutura clásica ao carecer de sombreiro, lamelas e pé. Presenta unicamente un corpo fructífero,
O carpóforo, ten de 2 a 5 cm de diametro, cunha forma esférica algo aplastada. Na primeira fase de crecemento é un cogomelo branco, que vai virando a tons grisáceos. A medida que vai madurando ábrese un buratiño na parte superior do receptáculo, por onde vai expulsando as esporas.
A gleba, interior do cogomelo, ten unha carne que ao principio é branca e compacta, despois, parda e, finalmente, parda-amarelenta-olivácea.
Aparece en prados ou lugares herbáceos.
E a especie mais comun do xenero


Bibliografia:
Frutos Isidro & Romero Manuel 2007, Setas de la Serena. Pagina 158
Garcia-Echave Mª Cristina, 2009, Guia de setas de Burela y A Mariña Paxina 165
Marcote J.M.C & Pose M & Traba J.M. Cogomelos de Galicia. Paxina 473
Mínguez González A. &  Mínguez Abajo R. Nove ducias de cogomelos de Ourense   2010     Paxina 70
Zamora J C. Gasteromycetes. 2006 Pagina 10

No hay comentarios: