viernes, 9 de julio de 2010

Fror dos garabullos (Sarcoscypha coccinea (Jacq. : Fr.) Lamb)

Fror dos garabullos (Sarcoscypha coccinea (Jacq. : Fr.) Lamb)


Nome vulgar: Galego. Fror dous garabullos.

Nomee vulgar: Castelán. Peziza escarlata

Nomee vulgar: Catalán. Cassoletes vermelis.

Nomee vulgar: Vasco. TxanogorritxuÉ un dos representantes mais chamativos da numerosísima série de espécies pertencintes ao grupo dos ascomicetos que se apresentan apoiados sobre o chan a maneira de copa, moi similares entre si, coas cores mais variados, monótonas no xeito, cuxo identificación comporta sempre determinacións microscópicas. Entre elas, S. coccinea, determina-se con facilidade por algunhas características diferencia-lles . É unha copa vermella na parte interior, branco-afelpada na parede externa e con un pé abondo longo que se introduce un grande treito no substrato de medra, formada xéneralmente por resíduos leñosas en ocasións agachados no chan. O pé, branco, da mesma cor da superfície externa, está coberto de pilosidade. A carne é mínima e ten xeito e fractura céreos. Non ten olores nen sabores particulares.

Moi abundante en pleno inverno por Valdeorras e bisbarras cercanas


Bibliografía:

Cetto B., 1978, Guía de los hongos de Europa – 1 Pagina 774

De Diego Calonge F., 1979, Setas (Hongos) Guía ilustrada Pagina 162

Garcia-Echave Mª Cristina, 2009, Guia de setas de Burela y A Mariña Pagina

Gerhardt, Vila & Llimona, 2000, Hongos de España y de Europa Pagina 79

Iglesias P., 2002-2004, Setas del Parque Natural de Urkiola Vol. - 1

Marcote J.M.C & Pose M & Traba J.M. Cogomelos de Galicia. Paxina

Mendaza R. & Diaz Montoya, 1987, Las setas Pagina

Mendaza R. & Díaz Montoya, 1994, Las setas en la naturaleza Tomo – 1 Pagina

Palazón F., 2001, Setas para todos Pagina

No hay comentarios: