domingo, 11 de julio de 2010

Cunco anaranxado (Aleuria aurantia (Pers.: Fr.) Fuckel)


Cunco anaranxado (Aleuria aurantia (Pers.: Fr.) Fuckel)

Sinónimos:

Peziza aurantia Pers.


Peziza coccinea Bull.


Observazóns:
É unha chamativa espécie de ascomiceto, dunha viva cor laranxa, algo mais claro na cara externa. Ten forma acopada, sen pé ou moi rudimentario, circular de xoven pero pode hendirse ou lobularse coa idade. De tamaño pequeno ou mediano.
Ecoloxia:
Aparece normalmente sobre terra, en pistas forestais ou en taludes, preferindo os chans arcillosos onde acostuma formar colónias de moitos exemplares. É unha espécie comun que se pode atopar en verán e en outono.

Bibliografía:Cetto B., 1978, Guía de los hongos de Europa – 2 Pagina 821


De Diego Calonge F., 1979, Setas (Hongos) Guía ilustrada  Pagina 1041


Garcia-Echave Mª Cristina, 2009, Guia de setas de Burela y A Mariña Pagina 24


Gerrit J. Keizer, 2000, La enciclopedia de las setas Pagina 51


Iglesias P., 2002-2004, Setas del Parque Natural de Urkiola Vol. – 1 Pagina 147


Marcote J.M.C & Pose M & Traba J.M. Cogomelos de Galicia. Paxina 507


Mendaza R. & Diaz Montoya, 1987, Las setas Pagina 769


Mendaza R. & Díaz Montoya, 1994, Las setas en la naturaleza Tomo – 1 Pagina 441


Palazón F., 2001, Setas para todos Pagina 77
Cadernos de Fraseoloxía Galega 4,2002,363-379


Fraseoloxía e terminoloxía dos cogomelos
Cristovo Ruiz Leivas Juan-A. Eiroa García-Garabal

No hay comentarios: