jueves, 15 de julio de 2010

Trompeta dos mortos (Craterellus cornucopioides (L.: Fr.) Pers).


Observazóns:
Espécie inconfundibel pola sua forma de trompeta oca ou funil e de cor negruzco, parte-a externa de cor cinza claro en tempo seco e negro en tempo húmido. Carne escasa, teimudo. Bon comestibel, apropiada para desecar como todos os Cantharellus. Pode-se confundir con C. cinereus pero este ten pregues mais marcados, é comestibel.
Ecoloxia:
Verán e outono en bosques de planifólios.
Sai en grupos moi numerosos.

Cantharellus cinereus

Bibliografía:

De Diego Calonge F., 1979, Setas (Hongos) Guía ilustrada Pagina 331
Gerrit J. Keizer, 2000, La enciclopedia de las setas Pagina 141
Iglesias P., 2002-2004, Setas del Parque Natural de Urkiola Vol. – 1 Pagina 78
Mendaza R. & Diaz Montoya, 1987, Las setas Pagina 546
Mendaza R. & Díaz Montoya, 1994, Las setas en la naturaleza Tomo - 1 Pagina 268
Pacioni G., 1980, Guía de hongos Pagina  156
Palazón F., 2001, Setas para todos Pagina 170


No hay comentarios: