jueves, 1 de julio de 2010

Choupilos dos balados (Umbilicus pendulinus)Choupilos dos balados (Umbilicus pendulinus)
A embigueira é unha planta herbácea pertencinte á família das crasuláceas, que pode atinxir até 120 cm. de altura se as condicións do terreno son boas. ten unha base engrosada da que nacen follas de longos rabiños, moi carnosas e jugosas. tanto o tallo como as follas son lampiños. da metade do tallo cara en riba forma-se un ramallete de flores, sustidas por cabiños curtos. cria-se nas regandixas dos penedos e entre os muros, pero sempre en lugares sombreados. prefere os terrenos sen cal e moita fumidade atmosférica, condicións que, de faltar, fan que magoas se desenvolva.

As fotografias foron feitas no PARQUE NATURAL DÁ SERRA DÁ LASTRA

FONT QUER. El Discóridis Renovado. PAXINA 300.

No hay comentarios: