miércoles, 5 de mayo de 2010

Tarentola mauritanica
A salamanquesa comun (Tarentola mauritanica) é un pequeno reptil da família Gekkonidae amplamente distribuído polos paises da conca do Mediterráneo. En Portugal recebe o nome de osga, en Galicia salmantesa, en Canarias prácan, perenquén ou perinquén, e en Cataluña, Valéncia e Baleares dragó ou dragonet. É abondo comun na Península Ibérica, excepto na Cornisa Cantábrica, con frecuéncia convivendo cos seres humanos en edifícios de aldeas e cidades, onde causa horror e mesmo repugnáncia a parte da povoazón (saurofobia), ainda que é totalmente inofensiva.
En Valdeorras vense moitas.

No hay comentarios: